Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

Ik wil studeren en iets van mijn leven maken

AdwoaMijn ouders zijn ge­scheiden toen ik 10 jaar was. Samen met mijn zus­sen Lucy en Ama ga ik destijds bij Daddy, in Kwahu (Eastern Region) wonen.

Hij is leraar en is vaak van huis. Na school ver­maken wij ons in het dorps­centrum of gaan vis en krabben vangen in een beekje. We zorgen er wel voor dat we ’s avonds net iets eerder dan Daddy thuis zijn. Omdat hij te weinig naar ons om kan kijken, gaan we bij Mum in Mampong (Ashanti Region) wonen.

Als alleen­staande vrouw heeft Mum het zwaar en kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen. We moeten ver­huizen naar het platte­land en wij blij­ven vaak alleen achter als Mum naar de stad gaat om van alles en nog wat te ver­kopen. Vanuit huis lopen we dan naar school en als we ’s avonds thuis komen is er vaak geen eten en maken we met een lege maag ons huis­werk. Regel­matig worden we erop uitgestuurd om eten te zoe­ken in afval­bakken en we eten wat er is, ook al is het rauw.

Ik wil stu­deren en iets van mijn leven maken. Ik ga eerst naar de middel­bare school en ’s avonds maak ik huis­werk bij een olie­lampje. Ik zet door en ga naar de beste universi­teit KNUST in Kumasi. Daar hoor ik dat ik een ‘blanke’ zus in Neder­land heb.

Moniek komt mij op­zoeken en het was heer­lijk. Sinds­dien hebben Moniek en ik een fijne band. Het Quashie School Project is voor mij een zegen, vooral omdat mijn lieve dochter Louisa niet zo hoeft te strij­den zoals ik. Zij is in Ghana op plekken geweest die voor mij onbe­kend zijn. Ik hou heel veel van mijn zus en ik hoop dat ze er voor ons alle­maal kan zijn!

 

Adwoa

 


Adwoa schreef dit op 35-jarige leeftijd.

 

 Volg ons op Facebook