Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

Ik heb alles aangepakt

Stef en AmaVanaf mijn kinder­jaren wil ik in een zieken­huis wer­ken. Als ik in 2013 de mogelijk­heid krijg om een verpleegsters­training te volgen, pak ik die met beide handen aan. Ik zeg mijn dans­hobby er voor op want ik wil slagen. De training duurt 6 maan­den en rond ik succes­vol af.

Ik kan beginnen in een kliniek in Oyoko als schoon­maakster, want jammer genoeg is de training niet vol­doende om vol­waardig verpleeg­ster te zijn. Ik heb alles aan­gepakt en daar­door ben ik bin­nen de kliniek een beetje opge­klommen en voer ik ook verpleegsters­taken uit. Ik wil wel ver­der studeren maar mijn toen­malige part­ner volgt ook een studie. Tegelijker­tijd studeren kunnen we niet beta­len dus we beslui­ten dat hij eerst zijn studie af­rondt en ik voor het gezin met vier kinde­ren zorg.

Als hij klaar is be­sluit hij te willen schei­den en sta ik er alleen voor. Mijn inko­men is niet genoeg om mijn gezin te onder­houden dus neem ik er een baantje naast. Als ik thuis ben bak ik plantain-chips en ver­koop deze in kleine zakjes in de kliniek. Vaak moeten patiënten lang wachten en plantain-chips stilt de honger. Ook al verdien ik niet heel veel, ik hou van mijn werk. Via mijn collega‚Äôs hoor ik dat er een vervolg­oplei­ding komt. Ik twij­fel heel erg want het is al zo lang geleden dat ik naar school ben geweest.

 

Ama

 


Ama schreef dit op 38-jarige leeftijd.

 

Lees meer over Ama

 

 

 Volg ons op Facebook