Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

Ik heb meer zelfvertrouwen

AmaIk ben blij en trots dat ik nog­maals naar school kon gaan. In de zomer van 2018 heb ik een ‘sandwich’ kunnen volgen aan de Kintampo College of Health, een van de beste hoge-scholen in Ghana.

Een sand­wich is een jaar­oplei­ding die gegeven wordt in 3 maan­den tijd. We hebben dan 7 dagen in de week les, 3 dag­delen per dag. Een pit­tige oplei­ding, ook omdat ik niet meer gewend was om te stu­deren. Ik heb het eer­ste certifi­caat gehaald en heb er nog twee te gaan. Samen is dat een vol­waardig diploma.

Ik ben waar­den tegen­gekomen zoals dienst­baar zijn aan de mens­heid, plichts­besef, respect voor mense­lijk leven, zelf­discipline, samen­werken en creati­viteit. De studie heeft mij veel meer zelf­ver­trouwen en nog meer inzicht­en in mijn werk gegeven. Het moti­veert mij om nog meer kwali­teit in de zorg te bie­den.

Ik wil graag in 2020 en 2021 het tweede deel halen en hoop dat je me wilt hel­pen dit te berei­ken.
 

Thank you very much,

Ama

 

Lees meer over Ama

 

 

 Volg ons op Facebook