Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

Ik kan nu mijn kinderen helpen

AmpofoIk heb er nooit aan ge­dacht dat ik nog eens naar school zou gaan. Ik heb de lage­re school gedaan en ben daar­na gaan wer­ken. Zo gaat dat nou een­maal. Ik ben meubel­maker en het vak heb ik in de prak­tijk geleerd.

Ik ben getrouwd met Ama, een zus van Moniek. Zij heeft al 4 kinde­ren wat voor mij geen pro­bleem is. Ik zie ze als mijn eigen kinde­ren. Ik ben graag bij kinde­ren en vind het heer­lijk om samen met ze te spe­len of teke­nen.

Moniek zegt vaak dat Ama en ik de kinde­ren moeten hel­pen met huis­werk maken. Ik wil wel maar ik kan het niet. Dat geldt vooral voor de vak­ken als Engels, reke­nen en taal. Ik raak hier­over met Moniek in ge­sprek en zij heeft ge­zorgd dat ik een jaar naar school kan gaan.

Het was in het begin best moei­lijk combi­neren met mijn werk en mijn gezin, maar het is me gelukt. Ik voel me veel ster­ker en heb meer ple­zier in het leven. Ik kan nu een beet­je hel­pen met huis­werk maar ook als meubel­maker heb ik er baat bij. Ik zou nog wel ver­der willen stude­ren maar als het geld er nog niet is, dan gaan ‘mijn’ kinde­ren voor!
 

With love,

Ampofo

 


Het Quashie School Project steunt vooral schoolgaande kinderen, maar soms is het heel belangrijk om juist de ouders onderwijs te geven.

Ampofo schreef dit op 36-jarige leeftijd.

 

 Volg ons op Facebook