Stichting Quashie School Project is opge­richt op 25 novem­ber 2019 en werkt onder de naam Quashie School Project.

ANBIStichting Quashie School Project is sinds 1 januari 2020 door de Nederlandse Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat houdt in dat geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. Voor donateurs is (onder omstandigheden) fiscale aftrek van toepassing. De gift komt volledig ten goede aan de stichting

Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting Quashie School Project ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

RSIN-nummer 860642008
KvK-nummer 76487784

Download het beleidsplan

Download het jaarverslag 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Download de jaarrekening 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

 

 Volg ons op Facebook