Marieke Molenaar - Voorzitter

Marieke MolenaarVanaf dag 1 verbond­en met het Quashie School Project. Naast voor­zitter is zij ook de crea­tieve motor achter veel van onze pro­ducten.


Stef Jacobs - Secretaris / Penningmeester

Stef JacobsEen belang­rijk per­soon op de achter­grond. Hij houdt de finan­ciën én zijn vrouw in de gaten.


Rachel Kühr - Bestuurslid (PR)

Rachel KührEen bevlogen PR mede­werkster met een warm hart voor Ghana.


Moniek Jacobs - Ambassadeur

Moniek JacobsZij is het crea­tieve brein achter de Quashie School Project-activiteiten. Ze heeft soms slape­loze nachten van alle mogelijk­heden die in haar opbor­relen. Moniek is het gezicht van de stich­ting en de schakel tussen Neder­land en Ghana.


Isaac Darko Mensah - Drijvende kracht in Ghana

Isaac Darko MensahPartner van Lucy met veel exper­tise op het ge­bied van onderwijs­projec­ten in Ghana. Een man met het hart op de juis­te plaats.


Lucy Darko Mensah Quashie - Drijvende kracht in Ghana

Lucy Darko Mensah QuashieEerste leer­ling van het Quashie School Project en staat nu zelf voor de klas. Zij leidt de projec­ten in Ghana en voor­ziet het Quashie School Project van de nodige infor­matie.


 Volg ons op Facebook