Aylos Bay en Corona nieuws / Aylos Bay and Corona news

English below

Ik heb heerlijk geslapen en net als ik me nog eens om wil draaien gaat de telefoon. Het is Lucy. Ze heeft op tv de toespraak van de Ghanese president over het Coronavirus gezien. Of wij al hebben gekeken? We krijgen de toespraak via Whatsapp toegestuurd. Het is duidelijke taal, het virus komt door buitenlanders en het land moet hiertegen beschermd worden. Eerdere twijfel over wel of niet langer blijven is ineens duidelijk. Ik ga mijn vlucht omboeken en tegelijkertijd met Stef naar huis. Uitslapen lukt niet meer. We gaan ontbijten in de mooie tuin van Aylos Bay. De natuur lijkt zich helemaal niet bezig te houden met het Coronavirus. Het water van de rivier is kalm, de vogels fluiten en de bloemen komen steeds meer uit hun knop. Ik probeer het virus en het tumult er omheen uit mijn hoofd te zetten. Aan een andere tafel zitten twee Engelse meiden te skypen met het thuisfront. Een ervan is compleet overstuur. Ik hoor ze zeggen dat ze op straat worden nageroepen als coronameisjes. Het is een vreemde situatie.

Op het terrein van Aylos Bay is een pizza oven gebouwd. Daar moet ik foto’s van maken, al is het alleen al voor Dirk Oven, een pizzaovenbouwer uit Nederland die wij persoonlijk kennen. De kersverse Ghanese pizzabakker komt op dat moment met zijn ingrediënten aan, om pizza’s te gaan maken. Hij wil graag op de foto en laat vol trots alle fases van het pizzabakken zien. Vanavond geen pizza voor ons want wij hadden ons eten al besteld, palava sauce with egg and boiled yam.

I slept well and just when I want to go to snooze a little longer, the phone rings. It’s Lucy. She saw on TV the speech of the Ghanaian president about the Coronavirus. Have we watched it yet? We’ll get the speech through Whatsapp. It’s clear language, the virus is coming from foreigners and the country needs to be protected from it. Earlier doubts about whether or not to stay is suddenly clear. I’m going to rebook my flight and go home with Stef at the same time. Snoozing is not an option anymore. We are going to have breakfast in the beautiful garden of Aylos Bay. Nature doesn’t seem to be concerned at all with the Coronavirus. The water of the river is calm, the birds are whistling and the flowers are coming more and more out of their buds. I try to get the virus and the tumult around it out of my head. At another table two English girls are skyping with the home front. One of them is completely upset. I hear them say they’re being called on the streets as corona girls. It’s a strange situation. A pizza oven has been built on the grounds of Aylos Bay. I have to take pictures of it, if only for Dirk Oven, a pizza oven builder from the Netherlands who we know personally. The brand new Ghanaian pizza baker arrives at that moment with his ingredients, to make pizzas. He would like to be photographed and proudly shows all the stages of pizza baking. No pizza for us tonight because we had already ordered our food, palava sauce with egg and boiled yam.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.