Cultureel Centrum Kumasi / Cultural Centre Kumasi

English below

Na het ontbijt verhuizen we in Kumasi van het Okodie hotel naar het Nurom hotel om de hoek. Hier hebben we voor dezelfde prijs een grotere kamer met ruimte om te kunnen schrijven. Gisteren was daar nog geen kamer vrij in verband met de activiteiten in en om Kumasi (zie eerdere blog). Kennedy komt vandaag terug om met ons naar de markt te gaan. Hij heeft ‘Obroni’(blanke) Rogier bij zich. Hij en zijn vrouw Toos komen via Rising Stars een kijkje nemen bij Kings en Queens. Kennedy en Rogier gaan met de taxi en Stef en ik met de auto naar het Cultural Centre van Kumasi. Een taxi volgen in Kumasi, dat is al een avontuur op zich maar Stef slaat zich er zeer goed doorheen. Het Cultural Centre is een mooie parkachtige omgeving met kleine winkeltjes. Er is veel gesloten. Ook in de winkels is niet heel veel anders dan wat op de markt te koop is. Dat valt me tegen. Ik hoopte er mooie batik stoffen te vinden. Na een lekkere lunch gaan we naar een markt met bijbehorende geuren, kleuren en geluiden, bij Adum Post office. Bij ieder winkeltje worden we aangesproken en ‘invited’ om naar hun mooie spullen te komen kijken. Er zijn veel leuke spullen maar ik heb een missie, het vinden van Ghanese batik stoffen. Ook hier is dat niet het geval. Rogier moet nog van alles regelen voordat hij en zijn vrouw morgen terug vliegen. We nemen op de markt afscheid van Kennedy en Rogier. Stef en ik gaan terug naar de auto en willen wegrijden, maar dat gaat zomaar niet. Een vrouw in blauw uniform wijst op het briefje op de voorruit. Oh, is het betaald parkeren? Geen probleem! Na een glimlach en wat grapjes kunnen we gaan. De vrouw houdt aankomende auto’s voor ons tegen, zodat wij ons kunnen mengen in het chaotische verkeer van Kumasi.

After breakfast we move in Kumasi from the Okodie hotel to the Nurom hotel around the corner. Here we have for the same price a larger room with space to write. Yesterday there was no room available because of the activities in and around Kumasi (see previous blog). Kennedy is coming back today to go to the market with us. He has ‘Obroni’ (white) Rogier with him. He and his wife Toos come via Rising Stars to take a look at Kings and Queens. Kennedy and Rogier take the taxi and Stef and I take the car to the Cultural Centre of Kumasi. Following a taxi in Kumasi is an adventure in itself but Stef gets through it very well. The Cultural Centre is a beautiful park-like area with small shops. A lot of them are closed. The products in the shops are not much different than what is for sale on the market. That disappoints me. I was hoping to find some nice batik fabrics there. After a nice lunch we go to a market with accompanying smells, colors and sounds, near Adum Post office. At every shop peope ‘invite’ us to come and have a look at their beautiful products. There are a lot of nice things but I have a mission, finding Ghanaian batik fabrics. I don’t succeed. Rogier has to arrange everything before he and his wife fly back tomorrow. We say goodbye to Kennedy and Rogier at the market. Stef and I go back to the car and want to drive away, but that’s not possible. A woman in blue uniform points to the note on the windscreen. Oh, is it paid parking? It’s not a problem! After a smile and some jokes we can go. The woman stops oncoming cars in front of us, so we can interfere with Kumasi’s chaotic traffic.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.