Naar Homeland Oyoko / Off to Homeland Oyoko

English below

We zijn om 8 uur al onderweg naar Ama en Ampofo want we gaan vandaag met hen naar ons land. Ook zullen we langs gaan bij de Chief van Oyoko en bij het hoofd van onze familie. Cadeautjes mee, ook voor de mensen die ons land in de gaten houden en bewerken. Bij Ama krijgen we een stevig ontbijt, gekookte yam met garden-egg stew. Ik vind ’s ochtends warm eten heerlijk maar in Nederland is het niet de gewoonte. Ik ben er ook niet mee opgegroeid. Rond 11 uur rijden we naar ons land wat wij Homeland Oyoko noemen. Ik ben heel benieuwd. Het is een klein half uurtje rijden.

Onderweg begint het te regenen en te onweren. Hebben wij weer. Het heeft nog geen enkele dag overdag geregend maar uitgerekend vandaag regent het stevig. Bij het land aangekomen zie ik dat het land helemaal niet bewerkt is. Het is gewoon een grote wildernis. Het valt me gigantisch tegen. Neem je iemand in vertrouwen……. Super balen! Het ruikt wel lekker op het land, er hangt een kruidenachtige geur. Het voelt ook goed, ondanks dat we nu nog steeds niet kunnen zien hoe groot het stuk grond is. Ampofo kapt ons een weg door het struikgewas op zoek naar de markeringspalen. We vinden er enkele maar niet allemaal. We geven de strijd op. Door de regen zitten we allemaal onder het rode natte zand en hebben flinke kluiten met modder onder onze schoenen hangen. Zo kunnen we niet naar het hoofd van de familie en naar de chief. We stellen dat uit tot een andere gelegenheid en rijden naar huis.

Thuis overleggen we hoe we het beste met Homeland kunnen gaan beginnen. Het is belangrijk dat we overzicht krijgen en dat kan als al het struikgewas weg is. Dat zou een bulldozer kunnen doen. Ook moeten de rotsblokken van het land weggeschoven worden en tot kleinere stenen worden gekraakt. We gaan meteen op zoek naar iemand die een bulldozer heeft. Helaas is de bulldozer niet ‘thuis’ maar we hebben wel een grove indicatie gekregen van wat de klus zou kosten, tussen € 1000 en € 1500 per dag. Volgens Ama wil iemand die de stenen kraakt, de helft van de stenen als vergoeding. Morgen is het zondag dus dan kunnen we niet zoveel doen. Maandag gaan Ama en Ampofo verder met het onderzoek. Stef en ik laten de verplichtingen even voor wat het is en besluiten om een dag of vier vrijaf te nemen. Even geen schoolproject of familiebezoek. Gewoon lekker naar een plek aan de rivier. Het is daar heerlijk vertoeven.

We are already on our way to Ama and Ampofo at 8 o’clock because we are going to our land today. We will also visit the Chief of Oyoko and the head of our family. We bring gifts with us, also for the people who keep an eye on our land. At Ama we get a good breakfast, boiled yam with garden-egg stew. I love warm food in the morning but in the Netherlands it’s not custom. I didn’t grow up with it either. Around 11 o’clock we drive to our land what we call Homeland Oyoko. I am very curious. It is a half hour drive.

On the way it starts to rain and storm. Of course. It hasn’t rained during the day yet, but today it rains heavily. Arriving at the land I see that the land has not been cultivated at all. It is just a big wilderness. It disappoints me enormously. You trust someone and then…. I don’t like it at all! It does smell nice on the land, there’s an herbal smell. It feels good too, even though we still can’t see how big the land is. Ampofo cuts our way through the bushes looking for the marker poles. We find some but not all of them. We give it up. Because of the rain we are covered in red wet sand and have big clods of mud under our shoes. This way we can’t go to the head of the family and to the chief. We postpone it and drive home. At home we discuss the best way to start with Homeland. It is important that we get an overview and that is possible when all the bushes are gone. A bulldozer could do that. Also the boulders have to be moved away from the land and cracked into smaller stones. We will immediately look for someone who has a bulldozer. Unfortunately, the bulldozer is not ‘at home’ but we did get a rough indication of what the job would cost, between € 1000 and € 1500 per day. According to Ama, someone who cracks the stones wants half of the stones as compensation. Tomorrow is Sunday so we can’t do a lot. Monday Ama and Ampofo will continue the investigation. Stef and I let go of the obligations for a while and decide to take around four days off. No school project or family visits for a while. Just going to a place by the river. It is great to stay there.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.