Nieuw vliegticket / New flight ticket

English below

We vertrekken meteen na het ontbijt. We willen ons ticket omboeken want volgens de laatste gegevens moeten we uiterlijk 24 maart vertrekken. We krijgen zelfs een email van de Nederlandse ambassade. Ik had mijn ticket al vervroegd naar 25 maart, tegelijk met de terugreis van Stef maar dat is dus een dag te laat. Schiphol sluit de 24e meeste pieren en in- en uitgaand vliegverkeer is daarna niet of nauwelijks mogelijk. We reizen niet terug door de bergen maar rechtstreeks naar Tema om vervolgens af te buigen naar Accra. De reis verloopt rustig. Ter hoogte van Shai Hill, een natuurreservaat, zitten de bavianen weer aan de kant van de weg. De kleintjes zijn erg schattig en zou ik zo mee willen nemen maar de groten zijn erg groot. Daar is weinig schattigs meer aan. Wij stoppen aan de kant van de weg en de bavianen komen richting onze auto en gaan heel relaxt op de hoofdweg zitten. Er komt een vrachtwagen met heel hoge snelheid aangereden, aanhoudend toeterend. Mijn hart zit in mijn keel. Gelukkig gaan de bavianen opzij maar alleen de meters die nodig zijn. De haren van de vacht worden door de luchtdruk door de war geblazen, net als ons kapsel bij een harde windvlaag. We rijden door, voor veiligheid van de bavianen en filmen vanuit de auto. Mijn hart zakt weer, gelukkig.

De reis verloopt verder rustig en we gaan meteen naar het kantoor van KLM. Er zijn veel wachtende voor u! Ik had hier niet aan gedacht maar het is wel logisch. Er zijn veel Europese Ghanezen maar ook enkele westerlingen die hun vlucht willen omboeken.Tijdens het wachten wordt ons al geboekte ticket ineens ongeldig. De vlucht is geannuleerd. Excuses voor het ongemak, staat er op de KLMapp te lezen. Hier word ik een beetje nerveus van maar gelukkig zijn we op het juiste adres. Na tweeëneenhalf uur hebben we eindelijk onze nieuwe tickets, niet op de 24e maar op de 26e, na de sluitingsdatum van Schiphol. Dat geeft weer nieuwe vraagtekens maar de baliemedewerker weet het ook niet. Er komen iedere dag nieuwe updates en die volgens ze. Je afvragen waarom heeft in deze situatie geen enkele zin. Dat de vlucht volledig gecanceld was, heeft geen extra problemen opgeleverd.

Nu nog door de verkeershectiek van Accra heen naar ‘ons balkon’ aan de andere kant van de stad. Als we ‘thuis komen’ staat Lucy al buiten met handzeep. Eerst handen wassen voordat we wat dan ook doen. Het was mislukt, ik had haar al een dikke knuffel gegeven.

We leave right after breakfast. We want to rebook our ticket because according to the latest information we have to leave no later than March 24th. We even get an email from the Dutch embassy. I had already moved my ticket forward to 25 March, at the same time as Stef’s return trip but that is one day too late. Schiphol closes most of the 24 piers and after that it is hardly possible to fly in and out. We don’t travel back through the mountains but straight to Tema and then head for Accra. The journey is quiet. Near Shai Hill, a nature reserve, the baboons are on the side of the road again. The little ones are very cute and I would like to take them with me but the big ones are very big. There is not much cute about them anymore. We stop at the side of the road and the baboons come towards our car and sit very relaxed on the main road. A truck is coming at a very high speed, honking continuously. My heart is in my throat. Luckily the baboons move aside. The hairs of the fur are blown by the air pressure, just like our hair in a strong gust of wind. We drive on, for the safety of the baboons and film from the car. My heart rate is dropping again, fortunately.

The journey continues calmly, and we go straight to the KLM office. There are is a line of people waiting. I hadn’t thought of this, but it makes sense. There are many European Ghanaians but also some westerners who want to rebook their flight. While waiting, our already booked ticket suddenly becomes invalid. The flight has been cancelled. Sorry for the inconvenience, it says on the KLM app. This makes me a bit nervous but luckily, we are in the right place now. After two and a half hours we finally have our new tickets, not on the 24th but on the 26th, after the closing date of Schiphol. That lead to new questions, but the desk clerk doesn’t know either. There are new updates every day which they follow. Wondering why doesn’t solve anything in this situation. The fact that the flight was completely cancelled did not cause any extra problems.

Now we have to go through the traffic choas of Accra to ‘our balcony’ on the other side of town. When we ‘come home’ Lucy is already outside with hand soap. First, we wash our hands before we do anything else. It had failed, I had already given her a big hug.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.