Via de bergen naar Atimpoku / Through the mountains to Atimpoku

English below

Laten we niet de hoofdweg nemen maar de binnendoor weg. Deze weg gaat dwars door Koforidua de bergen in. Ik heb nooit geweten dat Koforidua zelf ook al bergachtig is. Ik ken alleen de hoofdweg met omliggende wegen in het centrum. Via een slechte maar prachtige kronkelweg klimmen we hoger en hoger. We komen door veel kleine dorpjes en zien heel veel farm land. Er wordt nu vooral cassave geteeld. Op dit soort wegen heb je eigenlijk een 4wheeldrive nodig maar ons Toyotaatje slaat zich er parmantig doorheen. Ineens doemt een diep dal voor ons op, wat aangeeft dat we een flinke klim hebben gemaakt. We zakken af naar de rivier en rijden via Kpong, Atimpoku binnen. Daar ligt de bekende brug, gemaakt door Nederlanders. Net na de brug ligt Aylos Bay, ons thuis voor de komende vier dagen.

Let’s not take the main road, let’s take the back road. This road goes straight through Koforidua into the mountains. I never knew Koforidua to be mountainous itself. I only know the main road with surrounding roads in the center. Via a bad but beautiful winding road we climb higher and higher. We pass many small villages and see a lot of farmland. They mainly grow cassava now. On these kind of roads you actually need a 4wheeldrive but our small Toyota copes pretty well. Suddenly a deep valley looms up in front of us, indicating that we’ve made quite a climb. We descend to the river and enter Atimpoku via Kpong. There lies the famous bridge, made by the Dutch. Just after the bridge lies Aylos Bay, our home for the next four days.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.