Vooruitgang / Progress

English below

Vandaag is het Onafhankelijkheidsdag en onze trouwdag. We besluiten om nog een dagje in Accra te blijven. We zijn in Ghana en dus hebben we geen haast! Vanaf het balkon zien we een roodachtige heuvel liggen en het lijkt ons leuk om daar eens naar toe te wandelen. De hele familie gaat mee. Lopend tussen alle huizen besef ik dat dit er gebied, een aantal jaren geleden nog bos was want bij enkele huizen staat nog een grote Baobabboom. We komen een man tegen en hij beaamd dat. 8 Jaar geleden was hij de eerste bewoner en begon een mangoplantage. De hele omgeving was bos. Nu staat er een honderdtal huizen. De rode berg is ontstaan omdat bomen gekapt werden om als brandhout te gebruiken. De stenen van de heuvel kunnen weer gebruikt worden in de bouw van huizen.

Het is een vreemd iets, vooruitgang. Aan de ene kant zie je de aftakeling, aan de andere kant ontstaat er weer een nieuwe schoonheid. De rode heuvel laat prachtige patronen en kleurnuances zien. De klim naar boven is steiler dan ik had verwacht. Op de top hebben we een vergezicht over een deel van Accra. Het is de klim waard. Bij terugkomst staat het eten klaar, Josephine heeft fried rice met kip gemaakt. Alles wordt naar boven gesjouwd en we hebben gezellig met elkaar gegeten. Paakow heeft met mijn Smartphone de foto’s gemaakt. Tegelijkertijd kreeg ik handige tips van hem.

Today is Independence Day and our wedding day. We decide to stay another day in Accra. We are in Ghana so we are in no hurry! From the balcony we see a reddish hill and it seems nice to walk there. The whole family joins us. Walking between all the houses I realize that this area, a few years ago still was forest because at some houses there is still a large Baobab tree. We meet a man and he confirms my thoughts. 8 Years ago, he was the first resident and started a manga plantation. The whole area was forest. Now there are about a hundred houses. The red mountain arose because trees were cut down to be used as firewood. The stones of the hill can be used again to build houses.

It’s a strange thing, progress. On one side you see the decay, on the other side a new beauty emerges. The red hill shows beautiful patterns and color nuances. The climb up is steeper than I expected. At the top we have a view over part of Accra. It is worth the climb. When we return, the food is ready, Josephine has made fried rice with chicken. Everything is brought upstairs and we have a nice dinner together. Paakow took the pictures with my Smartphone. At the same time I got some handy tips from him.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.