Achtergrond:

 

 Volg ons op Facebook

 

Mister Quashie

Daddy en MoniekOwusu Ansah Quashie stu­deert tussen 1962 en 1966 aan de middel­bare kolo­niale land­bouw­school te Deventer. Na zijn studie keert hij terug naar Ghana. Her­eniging met zijn toen­malige vriendin uit Neder­land en mij zit er door omstandig­heden niet in.

Hij bouwt een nieuw leven op, trouwt twee keer en krijgt nog 9 kinde­ren waarvan er een door een auto­ongeluk over­lijdt. Owusu Ansah geeft in­middels les in tro­pische land­bouw op middel­bare scho­len. Hier wordt Mister Quashie ‘geboren’, een titel die hij ook na zijn pen­sioen nog houdt.

 

Er zijn dus niet veel foto's waar ik samen met mijn vader opsta, maar deze mooie oude zwart-wit foto's stam­men uit mijn prille jeugd.

 

Daddy

En dan heb je op vol­wassen leef­tijd ineens twee vaders en ont­staat er een pro­bleem. Als ik het over mijn vader heb, wie bedoel ik dan? In mijn hoofd hou ik het per­fect uit elkaar maar voor de buiten­wereld is het soms lastig. Het probleem is gelukkig makkelijk op te lossen. De ene is wel een ras­echte Fries maar woont in Brabant dus 'Ons Pap' (†). De andere woont in Ghana en wordt 'Daddy' (†).

Twee vaders

 

Bekijk de filmpjes van KRO Spoorloos

 Volg ons op Facebook