Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

De rivier is niet wit maar roodbruin

EmmanuelIk heb heel mooie herinne­ringen aan het school­reisje dat Auntie Moniek had georga­niseerd. Het begon op mijn verjaar­dag en het hele huis was ver­sierd.

Ik zat in het examen­jaar van Junior High en er was geen vakan­tie voor de examen­klassen. Auntie Moniek heeft het school­hoofd gespro­ken en gezegd dat we onder­weg veel zou­den leren. Toen vond hij het goed.

In de klas heb ik ge­leerd over de rivier de Witte Volta. Nu heb ik gezien dat die rivier niet wit is maar rood­bruin, net als alle andere rivieren. Ook zag ik dat in Noord-Ghana veel meer mos­keeën staan dan in Zuid-Ghana en dat er meer jonge meisjes zwanger zijn dan in mijn ei­gen om­geving.

We hebben gesla­pen in hotels en daar ook gege­ten. Het was zo gek dat ik niet voor het eten hoefde te zorgen, maar dat het geser­veerd werd. Het voel­de heel onwen­nig maar ook wel leuk.

We zijn ook bij een boer­derij geweest waar gehandi­capte men­sen wonen. Ik vond het eerst een beetje eng maar na een tijd­je hebben we gewoon met die men­sen ge­speeld. De laat­ste dag zijn we naar een zwem­bad gegaan. Daar­na moest ik meteen terug want de volgen­de dag moest ik weer naar school.

 

Emmanuel

 


Emmanuel was 15 jaar toen hij dit schreef.

 

 Volg ons op Facebook