And more...

 

 Follow us on Facebook

 

We can't survive without them!

Some donors have been supporting us since the beginning in 2002. Together we have been able to provide 4 sisters with vocational training and arranged further training for adults. Now, there are 4 nephews and 1 niece studying. In between we also started other projects, such as refurbishing Daddy's house in 2002, building a chicken barn in 2005, helping to start up a chop-bar for a sister in 2008, chickens and pigs for brother Kwa Egyei in 2010, a clog action in 2016, a smartphone action and a school trip for the Quashie School Project pupils in 2018.

We are also happy with the dedication of:

Stichting Adwuma Ye voor de financiële bij­drage bij iedere ver­kochte New Cooking Bag via New Cooking Bag en meer.
CathDesign.nl voor finaniële en gra­fische onder­steu­ning en het bou­wen van deze web­site.
Dancing Voices voor hun bene­fiet con­cert­en.
De Dames van de Zijden Draad voor de ver­rassings­dona­ties.
New Cooking Bag en meer voor de ver­koop van pro­ducten via mark­ten en face­book.
Ekoplaza Haren voor onder­steu­ning via ver­koop van de New Cooking Bag.
Het Ekohuis Eelde voor onder­steu­ning via ver­koop van de New Cooking Bag.
Kloetje Klei voor onder­steu­ning via ver­koop van raku ge­stookte beel­den.
Changespirators voor hun onder­steu­ning in per­soon­lijke ont­wikke­ling in Neder­land en Ghana.
De Guldenroede Loppersum voor onder­steu­ning bij (markt)­acti­vitei­ten.
Boerderij­winkel Bij de Molen Dalfsen voor onder­steu­ning via ver­koop van de New Cooking Bag.
RCHL-Tekst-Vertaling voor het ver­talen van de web­site en Face­book posts.
Praktijk Pure Touch voor de finan­ciële dona­ties.
Stenden University of Applied Sciences Emmen voor de finan­ciële bij­drage door een school­actie.
Kunstspel voor de finan­ciële bij­drage.
Protestantse Gemeente Hoogkerk voor hun finan­ciële bij­drage.
Fysio Helmond voor finan­ciële bij­drage vol­was­senen onder­wijs.

 

Thank you all very much! Louisa speaks on behalf of the Quashie Kids:

 

And a special thanks to the photographers

Adwoa Quashie, Ampofo Richard, Geri Marinussen, Isaac Darko Mensah, Jans Dekker, Karin Cox, Liz de Kort, Lucy Darko Mensah Quashie, Margreet Carpaij, Marieke Molenaar, Moniek Jacobs, Stef Jacobs.

 

Thanks to all the snapshots we have a colourful website!

 

 

 Volg ons op Facebook