Achtergrond:

 

 Volg ons op Facebook

 

Monica Kwansema Akwia Quashie

Moniek en tante KwansemaTijdens mijn eerste bezoek word ik met een offi­ciële cere­monie wel­kom geheten en ook offi­cieel familie­lid. Daddy geeft mij mijn Gha­nese naam, die altijd al voor me klaar­lag: Monica Kwansema Akwia Quashie.

Monica is mijn Euro­pese naam. Kwansema is de naam van mijn Auntie, de oud­ste zus van Daddy. Omdat ik zijn oud­ste kind ben is die naam voor mij bestemd. Akwia bete­kent woens­dag, de dag waarop ik geboren ben en Quashie is de familie­naam. Auntie Kwansema is nu, volgens Gha­nese tradi­tie, mijn moeder.

Ik vind het alle­maal wel grap­pig maar hecht er niet al te veel waarde aan tot­dat Kwansema over­lijdt. Haar begrafe­nis wordt een paar maan­den uitge­steld om­dat ik niet eer­der naar Ghana kan komen. Tij­dens die begra­fenis besef ik dat ik werke­lijk Ghanees ben met de daar­bij behorende 'taken'. De rol van familie­oudste wordt, als vanzelf­sprekend, ener­getisch aan mij overge­dragen.

 

Bekijk de filmpjes van KRO Spoorloos

 Volg ons op Facebook