Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

Ik zie een fantastische toekomst voor me

LucyDear sister Moniek,

… Ik heb een vraag aan jou. Kun jij me hel­pen om naar een van de beste middel­bare scholen te gaan? Ik weet zeker dat ik de ver­eiste graad krijg om daar­naar­toe te kunnen. Ik ben een goede leer­ling en zie een fantas­tische toe­komst voor me. In mijn klas heb ik al­tijd de beste cij­fers en daar ben ik heel trots op.

Zus, het is mijn bedoe­ling om goede diploma’s te halen en daar­voor hard te stu­deren want alleen dan bereik ik mijn doel. Dus ik ga mijn tijd niet verspil­len. Op school ben ik klassen­leidster voor alle meisjes van de school. Ik ga hier­mee stoppen, want ik ben altijd te laat omdat ik voor Daddy moet zorgen. Ik moet wachten tot­dat Daddy wak­ker wordt, zodat ik hem en zijn bed kan verscho­nen. Ik word vaak een beetje slape­rig in de klas omdat ik te weinig nacht­rust heb.

Ik heb dit pro­bleem met een van mijn leraren bespro­ken en hij vond ook dat ik me voor­lopig niet herkies­baar moest stel­len. Pas weer als de situatie ver­anderd is.
 

Bye bye, your sister

Lucy

 


Deze brief werd door Lucy geschreven op 14-jarige leeftijd en is, achteraf gezien, het begin van het Quashie School Project.

 

 Volg ons op Facebook