Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

Ik moest mezelf dwingen om te studeren

OwusuHello Mum,

Ik wil graag mijn ver­haal vertel­len sinds ik een lid van het Quashie School Project ben en ik ver­der kan met mijn stu­die.

In het begin was het hele­maal niet makke­lijk. Ik moest me­zelf dwingen om te stude­ren. Ik heb mijn best gedaan en ben blij dat ik het examen van Senior High heb ge­haald.

Deze twee jaren zijn zeker niet alleen moei­lijk geweest. Het leven in Accra is cool, ik eet gezond en ik kan met mensen praten over wat me bezig­houdt. Ook leer­de ik om me beter te focus­sen.

Vroe­ger had ik het niet makke­lijk. Soms leek het wel of ik geen ou­ders had. Ik voel­de niet de liefde die een ouder voor een kind hoort te hebben. En die persoon die wel om me gaf ging dood. Het leven is voorbij dacht ik, wat moet ik nog hier op aarde…

Geluk­kig kreeg ik be­richt van jou en Lucy dat ik in Accra mocht gaan stude­ren en bij Lucy en Isaac mocht gaan wonen. Ik kwam in een warm ge­zin en leer­de om met moei­lijke situa­ties om te gaan. Vroeger was ik vooral bezig met onbelang­rijke zaken en was vaak met ‘verkeerde’ vrienden. Nu niet meer, ik voel me op­nieuw geboren.

Ik dank jou en Lucy voor alle advies, hulp en geduld.
 

Your son,

Owusu

 


Owusu schreef deze brief toen hij 16 jaar was.

 

 Volg ons op Facebook